NEED TO
SOW & REAP


CRADOCK SAAD
WHOLESALERS

GOOD SEED
DOESN'T COST IT PAYS!

Powered by:
PROFERT


BLACK FERTILIZER
PRODUCTS

Cradock Seed 20 Ton Maize Club of Eastern Cape. /
Cradock saad 20 Ton Mielie klub van die Oos-Kaap.

Winners 20 Ton Club2017 Wenners
Suid
2016 Wenners
2016 Wenners
2016 Wenners
2016 Wenners
2016 Wenners

2016 Wenners
Suid
2016 Wenners
2016 Wenners
2016 wenners
2016wenners
Noord
2016 Wenners
2016noord


2015 Wenners
2015wenners
2015wenners
2015wenners
2015wenners
2015wenners

Winners Video

CRADOCK SAAD MIELIE BOER VAN DIE JAAR 2014
SUIDELIKE STREEKWouter Heyns is CRADOCK SAAD se  Oos Kaap Mielieboer van die jaar 2014 – Suidelike Streek. Wouter boer op die plaas Uplands in die Mortimer omgewing net buite Cradock  met merino’s, beeste, lusern, mielies en aangeplante weidings.
Wouter Heyns volg`n 5 jaar siklus vir sy vee waar hy elke 4 jaar die lande sny .  Hy laat die vee vir `n jaar op die lusern lande wei en plant dan die helfte van die land met mielies. Op die swakker lusernlande plant hy  weidings vir die kleinvee.
Wouter  sny  ongeveer 22 ton lusern in `n seisoen  en Sardi 7 is een van sy gunsteling varieteite..

Wat bemesting betref werk hy  op ‘n program van hoendermis, kalk en gips. Na-oes werk hy die mieliereste in die grond in om die koolstofgehalte te verbeter.

Wouter se wenresep is om mikro elemente tydens planttyd toe te dien. Wouter glo jy kan met minder kunsmis wegkom, maar dat  mikro elemente essensieel is tydens planttyd. Waar dit nie moontlik is met plant nie, is saadbehandeling of spilpunttoediening daarvan die alternatief. Hy gebruik Metson se mikro elemente produk wat spesifiek vir die Visriviervallei formuleer word en deur Cradock Saad bemark word. Wouter se bemestingprogram behels o.a die swart fosfaat mengsel Black Turbograin met mikro elemente met plant met‘n stikstof, kalium en swael-mengsel vir topbemesting van Cradock Saad.

Wouter se besproeiingsaksies behels vloedakkers sowel as spilpunte. ‘n Vloedakker was juis die land wat hom die kompetisie laat wen het. Sy ondervinding is dat ‘n vloedakker wat reg bewerk word en waar watertoediening reg bestuur word nie vir ‘n spilpunt hoef terug te staan nie.

Wouter se sukses vanjaar was met die kort groeiseisoen baster DKC 62-80 BR, waarmee hy 19.91 ton/ha van die land ge-oes het. Die stapelgeen vergemaklik sy onkruidspuitprogram met die Roundup-opsie, veral in die besige tyd waar dit oorvleuel met lusernsny, saam met die gemoedsrus wat dit gee teen stronkboorders. Vir gesonder plante en verbeterde opbrengs is Abacus ook deel van sy spuitprogram.

Hy gee graag erkenning aan Cradock Saad vir goeie advise en hoe dienslewering, waarsonder hy nie sulke hoe opbrengste kon behaal het nie.

Die 20-ton Klub is geborg deur:

PANNAR SAAD
MONSANTO
PIONEER SAAD
METSON MANUFACTURING cc MIKRO-ELEMENTE
BASF CHEMIESE MAATSKAPPY
PROFERT KUNSMIS
WENKEM SA LANDBOU CHEMIESE VERSPREIDERS
CRADOCK SAADVERSPREIDERS is die hoofborg van die kompetisie.

Wenners van OOS-KAAP mielieboer van die jaar Noordelike Kompetisie:

ALGEHELE WENNER Noordstreek: PAUL COLLETT – met die mielievariëteit PHB 31D22 B/R
NAASWENNER: ERICH CLOETE EN F.C. CLOETE – met die mielievariëteit PHB 32D95 B/R

ALGEHELE WENNER Suidstreek: WOUTER HEYNS met die mielievariëteit MON DKC 62-80 B/R
NAASWENNER:KASSIE BLIGNAUT en FRANCOIS BLIGNAUT met die mielievariëteit PAN 3P502 RCRADOCK SAAD MIELIE BOER VAN DIE JAAR 2014
NOORDELIKE STREEK


Paul Collett is aangewys as CRADOCK SAAD, Oos-Kaap se Mielieboer van Jaar 2014 vir die Noordstreek, Cradock. Hy is ‘n boer van Speelmanskop in die Visrivier-omgewing, Cradock. Hier boer hy met Angora bokke, Angus beeste, Dohne skape, mielies en lusern. Die afgelope 6 jaar, doen Paul proewe met verskillende gewasse asook produkte van verskillende maatskappye. Hy beskou plaaslike proewe as belangrik omdat dit vir boere insig en ‘n riglyn gee van wat in hulle omgewing werk.
N 345:P 44:K 71. Bemesting vind weekliks plaas deur die spilpunt en 2 dae voor opkoms word daar begin met die toediening van mikro-elemente (humate met stikstof). Dit word twee-weekliks herhaal deur die boomspuit en spilpunt te gebruik. Watertoediening met behulp van die spilpunt is 675 mm tydens die mielieseisoen.

Paul pas ook gereeld sy eie programme aan deur gebruik te maak van grond- en blaarontledings wat hy saam met ‘n landboukundige ontleed. Jaarliks, voordat die mielies geplant word, word grondontledings deur Brookside Laboratories Inc. gedoen. Hy vertel dat die grond eens arm en sanderig was met minder as 1% organiese materiaal (humus) en ‘n pH van 8.2. Met die toediening van addisionele stikstof, was die opbrengs baie hoër en die koste van die stikstof is maklik verhaal – hy het soveel as 6 keer meer geld teruggekry as wat hy in stikstof ingesit het.

Lusern word eerste geplant, gevolg deur mielies en dan hawer. In Desember word mielies geplant, gevolg deur hawer lusern en dan weer mielies. Hy maak gebruik van die geen-bewerkingsmetode (no-till) om die mielies te plant. Die mielievariëteit wat geplant word, is PHB 31D22 BR – dit gee gemoedsrus teen stronkboorder en Roundup PowerMax® word dan gebruik as onkruiddoder. Die plant stand is 80 000. Na afloop van die oestyd, word mieliereste ingewerk om koolstof terug te sit in die grond. Dit geskied saam met die toediening van 70 N stikstof Profert se BLACK  UREUM.. Hy beveel ook die toediening van gips aan voordat die volgende gewas geplant word.

Daar word gereeld van ‘n bossiekapper gebruik gemaak en plantmateriaal word dan op die grond gelos om te verrot. Die byvoeging van humate, mikrobes en kunsmisstowwe wat die verrotting aanhelp is ook belangrik om grondkwaliteit te verbeter. Grondorganismes soos mikrobes en erdwurms versprei geleidelik deur die grond onder die spilpunt. Op hierdie manier word niks weggevat van die lande nie en is dit dus nie tot nadeel as die lande nie rus nie.

Met sy prysgeld van R40 000.00, gaan hy Black Urea  van Profert aankoop om te help met die afbraak van mieliereste.

Die 20-ton Klub word geborg deur:

PANNAR SAAD
MONSANTO
PIONEER SAAD
METSON MANUFACTURING cc MIKRO-ELEMENTE
BASF CHEMIESE MAATSKAPPY
PROFERT KUNSMIS
WENKEM SA LANDBOU CHEMIESE VERSPREIDERS
CRADOCK SAADVERSPREIDERS is die hoofborg van die kompetisie.

Wenners van OOS-KAAP mielieboer van die jaar Noordelike Kompetisie:

ALGEHELE WENNER Noordstreek: PAUL COLLETT – met die mielievariëteit PHB 31D22 B/R
NAASWENNER: ERICH CLOETE EN F.C. CLOETE – met die mielievariëteit PHB 32D95 B/R

ALGEHELE WENNER Suidstreek: WOUTER HEYNS met die mielievariëteit MON DKC 62-80 B/R
NAASWENNER:KASSIE BLIGNAUT en FRANCOIS BLIGNAUT met die mielievariëteit PAN 3P502 R

e
Van links Paul & David Collett,
Dirk Visser besturende direkteur van Cradock Saad,
Erich & F.C. Cloete

 

About Cradock Seed

20 Ton Finalists

20 Ton Maize 

WIL JY SAAI
WIL JY MAAI


CRADOCK SAAD
VERSPREIDERS

VIR
SAAD & RAAD

Powered by:
PROFERT


BLACK KUNSMIS
PRODUKTE
Home | Seeds | Chemicals | Fertiliser | Transport | Silos | 20 Ton Club | Contacts
Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Use information on this website at own risk.
Created by: www.eapproach.co.za